معدوم سازی 3 تن لوازم آرایشی قاچاق

سه شنبه 19 تیر 97 - 14:47

معدوم سازی 3 تن لوازم آرایشی قاچاق

حسن ابراهیمی دادستان دماوند در گفت وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان با تاكيد بر افزایش رعایت اصول بهداشت عمومی در این شهرستان از صدور دستورت لازم برای نظارت بر بهداشت عمومی، مواد خوراکی، غذایی، آرایشی و بهداشتی خبر داد. وي گفت: طی هفته های قبل حدود 3 تن مواد خوراکی و آرایشی بهداشتی غیر قابل مصرف، تاریخ گذشته و ممنوعه کشف شد که با دستورات قضایی معدوم گرديد.