شماره دو

آدرس: خیابان امام خمینی، کوچه پیر لر، پلاک صفر طبقه زیر زمین

شماره دو

خیابان امام خمینی، کوچه پیر لر، پلاک صفر طبقه زیر زمین

1596970947

باز است

11:00 تا 15:00

کف قیمت

10,000 تومان
اصلاح مو
ترمیم مو

عروس

هزینه
9,000,000 تومان
زمان
10 دقیقه

فر

هزینه
10,000 تومان
زمان
22 دقیقه
سرویس های انتخاب شده
گالری
موقعیت سالن
کارکنان
امیرمحمد عبداللهی
شیوا عبداللهی
TARGET عبداللهی
امیرحسین عبداللهی