اولین سالن

آدرس: خیابان امام خمینی، کوچه پیر لر، پلاک صفر طبقه زیر زمین

اولین سالن

خیابان امام خمینی، کوچه پیر لر، پلاک صفر طبقه زیر زمین

1563319247

بسته است

11:00 تا 15:00

کف قیمت

1,200 تومان
اصلاح مو

اصلاح

هزینه
1,200 تومان
زمان
6 دقیقه
سرویس های انتخاب شده
گالری
موقعیت سالن
کارکنان
AZMOON gbdfvs
AZMOON gbdfvs
احمد آقازاده
رضا جمالی